Připravili jsme pro Vás soutěž pro všechny účastníky

PMR kroužku Moravskoslezská Slezina.

 

 1. Hrají se takzvané "lodě", pravidla asi každý zná
 2. Pro náš účel jsme je trochu upravili
 3. Hrací pole (moře) má 15 x 17 políček
 4. Soutěžit se bude od 4. května do 30. května 2021
 5. Každou sobotu je uzávěrka kola, v neděli jeho vyhodnocení
 6. Po uzávěrce a vyhodnocení budou vyhlášena prví tři místa tzv malého týdenního kola
 7. V neděli 30. května proběhne vyhodnocení všech 4 kol (4 týdny) a následné vyhlášení vítězů
 8. Každý hráč (volačka) má na jeden den 3 střely a je na jeho uvážení, jestli vystřílí všechny hned nebo během jednoho vysílání kroužku. Celková doba na hru v jednom kroužku je stanovena na max. 30 minut!  Hrací doba je od 20:15 do 20:45 
 9. Jednu řečenou souřadnici už nelze opravovat! Je platná!
 10. Hrací plán a typy (tvary) lodí jsou uvedeny níže, lze si je stáhnout a vytisknout
 11. Každý den bude aktualizován hrací plán, kde budou vyznačené zasažené lodě, a pod plánem budou volačky = hráči se zásahy (potopením) lodě

 Průběžné výsledky kol

Hrací plán soutěže loď

 

  A B C D E F G H I J K L M N O P
1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
6                                
7                                
8                                
9                                
10                                
11                                
12                                
13                                
14                                
15